0903 469 372

Ing. Miroslav Záhlava BIANCA-Racing

Autoservis & Motorsport

Ponúkame služby zamerané na servis, údržbu a úpravy osobných automobilov.

ďalej...

ponuka

Servis

Opravy osobných automobilov všetkých typov.

Čas

Objednávkový systém šetrí Váš osobný čas strávený v servise.

Súčiastky

Montáž, dodanie, prípadne úprava a výroba náhradných dielov.

Poradenstvo

Radi poradíme a odporučíme najlepšie riešenie.

`